Startpagina Ariadne on line

Familiekunde Vlaanderen
Startpagina Terug Hoofdmenu
Ariadne on Line
Genealogische Databank
 
Deze web-site mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden

Verandering van postadres of e-mailadres in deze gegevensbank
Zoekopdracht volgens "reguliere expressies" patronen

Naampatroon:   
Geboortejaar van:    tot:
Overlijdensjaar van:    tot:
Geboorteplaatspatroon:   
Overlijdensplaatspatroon:   
Inzenderscode:  
Maximale leeftijd:    Selecteren dataregels met lege jaarvelden:
Aantal resultaatregels per scherm:    Totaal aantal dataregels: 3250631
          Ga naar formulier zonder reguliere expressies.

Toelichtingen :

De Genealogische Databank bestaat uit indexen op genealogische bestanden van individuele genealogen die zij uit eigen opzoekingen opgebouwd hebben en op hun personal computer beheren. Deze indexen vermelden van de personen in die bestanden de naam en voornamen en geboorte- en overlijdensjaar en -plaatsen.
Dergelijke indexen worden door FV-Genealogie & Computer ingezameld sinds 1989. U kan hieraan bijdragen door een GEDCOM versie van uw bestand (of een update van een vorige inzending van uw bestand) aan ons te sturen. Zie de beschrijving van dit project over hoe en waar te sturen. Met dank voor uw bijdrage.
In de resultaten van een zoekopdracht vindt u ook de coördinaten van die individuele genealogen: onder 'Code' hun postadres en onder 'Internet coördinaten' een eventueel E-mail en/of web adres van een genealogische webpagina.

U kunt deze Genealogische Databank doorzoeken door een tekenreeks in de vensters "Naampatroon" en/of "Geboorteplaats patroon" en/of "Overlijdensplaats patroon" op te geven en/of een jaartal in de jaarvelden. Hieronder staan de regels beschreven voor het specifiëren van die patronen door gebruik te maken van reguliere expressies.

Er bestaat ook een alternatieve set met eenvoudige regels voor de specificatie van patronen. Klik hier voor een zoekformulier waar u eenvoudige zoekpatronen kan invullen met de bijhorende regels.

Bij reguliere expressies maakt men, naast  de gewone tekens,  ook gebruik van een aantal speciale grammatica tekens. 

Die speciale tekens zijn:     | ^ $ . * + ? ( ) [ ] \{}

Deze kunnen gebruikt worden in deelpatronen. Het gehele patroon specifieert men door de deelpatronen na elkaar te schrijven. 

BEMERKING: Het gebruik van speciale patronen biedt zeer ruime mogelijkheden om aan patroonopsporing te doen, maar de
grammatica is door zijn abstractie niet zo eenvoudig aan te wenden. Enig  experimenteren zal meestal nodig zijn voor u het
patroon passend bij uw zoekaktie hebt samengesteld.

GRAMMATICA REGELS VOOR DEELPATRONEN

 • .    (punt) staat voor 1 enkel maar verder willekeurig teken
 • |    scheidingsteken tussen mogelijke alternatieven
       Bv. c|k staat voor de letter c of de letter k
 • ^    dit speciaal teken aan het begin van het patroon geeft aan dat het op te sporen patroon MOET gevonden worden aan het 
       BEGIN van de regel
 • $   dit speciaal teken aan het eind van het patroon geeft aan dat het op te sporen patroon  MOET gevonden worden aan het
       EIND van de regel
 • [abc] deze uitdrukking staat voor de verzameling van alle tekens vermeld tussen de []. Bv. [0123456789] staat voor een wil-
       lekeurig  cijfer.  Men mag een  reeks opeenvolgende  tekens  ook aangeven met een interval-streepje (-) en enkel
       de uiterste waarden vermelden.
       Bv. [0123456789]  mag korter geschreven worden als [0-9].
       Bv. [a-zA-Z] staat voor de  verzameling hoofd- en kleine  letters. 
       Wordt de  [ onmiddellijk gevolgd door een  ^ dan  betekent zulks dat de complementaire verzameling bedoeld wordt.
       Bv. [^ABC]  stelt elk mogelijk  teken  voor dat NIET een  A, B of C is. 
 • dpt*  deelpatroon dpt komt 0, 1 of meer dan 1 keer na mekaar voor
 • dpt+  deelpatroon dpt komt 1 of meer dan 1 keer  na mekaar voor
 • dpt?  deelpatroon dpt komt 0 of 1 keer voor
 • dpt1|dpt2 deelpatroon dpt1 OF deelpatroon dpt2 komt voor
 • \    het teken  volgend op de  \  wordt niet als een speciaal teken gezien maar letterlijk genomen.  Dit wordt gebruikt
       om bv. een  echt punt (.) op te sporen.  \.  zal dit punt vinden.  .  alleen past voor om het even welk teken. Wilt
       u een echte \ opsporen, dan dient u dus bijgevolg \\ als (deel)patroon te specifiëren. 
 • ()   haakjes worden gebruikt voor het groeperen van deelpatronen
 • {}   accolades worden gebruikt voor het herhalen van een deelpatroon
       Bv. a{2} staat voor een herhaling van de letter a minstens 2 keer

 VOORBEELDEN

 •  "USa"  een  patroon dat past op USa (zelfde als een VAST patroon)
 •  "U.a"  patroon  dat past op elke tekenrij die een  HOOFDLETTER  U bevat,  gevolgd door om  het even welk teken,
       gevolgd door een kleine letter a. Dus op  U.a  past:
          Usa  USa  U1a  UQa  U a  (=u,spatie,a), enz..
  Opgelet: in dit formulier wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.
 •  "^LODE" :  patroon dat gevonden wordt  in  elke regel die begint met LODE, maar  niet in regels die bv. LODE  alleen
       ergens in het midden bevatten. 
 •  "^..........ADAMS"  : patroon dat gevonden wordt  in elke regel die vanaf de 11-de positie ADAMS bevat
 •  "A(b|c)D" : patroon  dat past  op elke  tekenrij die een A bevat, gevolgd door een b OF c, gevolgd door een D
 •   "JANSS?ENS?" : patroon dat past op elke tekenrij bestaande uit JANS gevolgd door een S of niets,  gevolgd  door "EN",
     gevolgd door een S of niets, m.a.w. de patronen:
  JANSEN JANSSEN JANSENS en JANSSENS
 •   "VAN ?DEN ?BERGHE" : patroon dat past op "VAN DEN BERGHE", maar ook  op  "VANDEN BERGHE",   
      "VANDENBERGHE" en zelfs op "VAN DENBERGHE":  de spatie mag immers  0 of 1  keer voor-
     komen, m.a.w. niet of wel voorkomen.
 •    "de.+jan" :  patroon dat gevonden wordt in elke regel die de bevat en verder in de regel ook nog jan
 •    "FRAN(S|COIS|CISCUS)" :  patroon dat past op:
      FRANS  en op FRANCOIS en op FRANCISCUS
 •    "be.c" :  patroon  dat past op be gevolgd door een willekeurig teken gevolgd door c  
 •    "HE(|I|Y)ND(|E)RI(|C)(|K))(X|S)" : een patroon dat past op
      HENDRIKS  HEINDRIKS  HEYNDRIKS  HENDERIKS   HEINDERIKS
      HEYNDERIKS  HENDRICKS  HEINDRICKS   HEYNDRICKS  HENDERICKS
      HEINDERICKS  HEYNDERICKS  HENDRICXS  HEINDRICXS HEYNDRICXS
      HENDERICXS  HEINDERICXS  HEYNDERICXS  HENDRICKS HEINDRICKS
      HEYNDRICKS  HENDERICKS  HEINDERICKS  HEYNDERICKS enz...

 VOORBEELDEN 

1. Zoek alle personen overleden te Gent OF te Oostende:
    gent|oostende

2. Zoek alle  personen geboren in Blankenberge
    blankenber

    Merk op dat we Blankenberge moeten afkorten: in de index staan plaatsnamen immers steeds met hoogstens 10 letters.

    Als we Blankenberge voluit opgaven in het patroon zou geen enkele dataregel geselecteerd worden,  omdat er  immers
    geen enkele regel is die Blankenberge  VOLUIT bevat !!

 Concept: Pieter Donche, FV-Genealogie & Computer
Realisatie: Marc Gregoire, NuonSoft